student, typing, keyboard-849825.jpg

Trženje

PostEurop vsako leto organizira tekmovanje za najlepšo znamko iz serije Europa. Letošnja tema znamk EUROPA so poštna vozila.

Vabimo vas, da oddate svoj glas za slovensko znamko na spletni strani http://www.posteurop.org/europa2013  ter tako pomagate k njeni čim boljši uvrstitvi.

Slovenija je na tekmovanje prijavila znamko, ki prikazuje poštno kolo Krpan. Znamko je oblikoval Edi Berk. Pošta Slovenije je v seriji EUROPA izdala dve znamki, druga prikazuje poštno kočijo diližanso. Obe znamki sta izšli v mali poli z osmimi znamkami in vinjeto.

Praktičen, zanesljiv, prilagodljiv.
Kolo prihodnosti narejen v Sloveniji.