Sistem za izposojo koles

Gre za modularen avtomatiziran sistem za izposojo mestnih koles v urbanih okoljih, kjer obstaja težnja po zmanjšanju motoriziranega prometa. Sistem deluje po principu pridobitve uporabniške »pametne« kartice, s katero si lahko posameznik izposodi kolo na eni lokaciji, opravi vožnjo do druge lokacije in tam kolo vrne. Celoten sistem je ustrezno informacijsko podprt in beleži vse izposoje, čase trajanja izposoj in zasedenost posameznih postaj.

Namen sistema je preusmeritev s prevoznih sredstev na fosilna goriva na kolesa, kar prinaša številne sinergijske učinke pri iskanju rešitev za (pre)majhno število parkirnih mest, prometne konice, izpuste ogljikovega dioksida, naraščajoče cene fosilnih goriv, prekomerno obremenjenost okolja s hrupom in pomanjkanje gibanja.

Praktičen, zanesljiv, prilagodljiv.
Kolo prihodnosti narejen v Sloveniji.